Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozofii w Instytucie Filozofii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozofii w Instytucie Filozofii w ramach realizacji projektu pt. „Sprzężenia oscylacji neuronalnych związane z ogólną sprawnością percepcyjną: identyfikacja, eksploracja, stymulacja”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (Sonata Bis 7)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora;
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowo:

  1. uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia (obowiązują wyjątki);
  2. posiadają kompetencje w zakresie analizy danych eksperymentalnych w obszarze neuronauki poznawczej.

Zatrudnienie oferowane jest na okres 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia. Informacji na temat warunków zatrudnienia oraz projektu udziela jego kierownik prof. dr hab. Adam Chuderski (adam.chuderski@uj.edu.pl).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozofii
Termin składania dokumentów: 16.10.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozofii
Data wytworzenia: 15.09.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
the result of the competition
Data publikacji: 15.09.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2022