Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na trzy stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Dioscuri Strukturalnej Dynamiki Receptorów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na trzy stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Dioscuri Strukturalnej Dynamiki Receptorów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu "Dioscuri Center for Structural Dynamics of Receptors", nr PSP: Z/IPZ/00365 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Dodatkowe wymogi:  

4) stopień doktora nauk biologicznych, chemicznych lub fizycznych; 

5) doświadczenie w przygotowywaniu manuskryptu; 

6) doświadczenie w pracy eksperymentalnej z dziedziny biochemii i/lub biologii strukturalnej i/lub biofizyki i/lub analizy dużych objętości danych; 

7) biegła znajomość języka angielskiego; 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 07.10.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 19.09.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Result of the competition
Data publikacji: 19.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2022