Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii UJ w Zakładzie Psychologii Klinicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia w ramach realizacji projektu NCN OPUS 21 pt. „W poszukiwaniu neuropsychofizjologicznego podłoża zaburzeń rozumienia języka figuratywnego w schizofrenii: o roli stopniowalnej wydatności znaczeń - badania behawioralne, EEG i MRI” na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii UJ, w Zakładzie Psychologii Klinicznej

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 1. Kandydat posiada tytuł naukowy doktora w dziedzinie psychologii lub dziedzin pokrewnych (psychiatria, biologia medyczna, lub inne pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zgłoszenia się do konkursu na stanowisko adiunkta naukowego,
 2. Kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu badań i/lub brał udział w projektach badawczych z dziedziny psychologii klinicznej i/lub neuroobrazowania,
 3. Kandydat jest autorem lub współautorem publikacji, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach, zwłaszcza tych indeksowanych w bazie Journal Citation Index,
 4. Kandydat jest autorem lub współautorem prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
 5. Kandydat ma doświadczenie w analizie statystycznej danych (np. EEG i/lub fMRI),
 6. Kandydat posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 1. przygotowanie i programowanie skryptów analiz wyników z opracowanych procedur eksperymentalnych,
 2. przeprowadzanie pilotażowych analiz statystycznych na istniejących bazach danych,
 3. interpretacja wyników,
 4. przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
 5. udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • zatrudnienie pełnoetatowe przez okres 12 m-cy,
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole badawczym,
 • możliwość zwiększenia doświadczenia w pracy naukowej i powiększenia dorobku naukowego o publikacje z projektu,
 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z Zespołem Badawczym.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 20.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 18.11.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 18.11.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2022