Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Pracowni Wydawnictw Źródłowych na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Pracowni Wydawnictw Źródłowych na Wydziale Prawa i Administracji, w zakresie: dziedzictwo prawne i digital humanities

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie nauk społecznych; 
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej. 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

1. czynny udział w życiu naukowym, 

2. dorobek naukowy w zakresie historii prawa lub edycji prawnohistorycznych tekstów źródłowych lub modelowania danych w Semantic Web, 

3. doświadczenie we współpracy krajowej i międzynarodowej, potwierdzone realizacją projektów badawczych oraz realizacją staży, 

4. dorobek naukowy uwzględniający publikacje, w tym także o zasięgu międzynarodowym, 

5. mile widziane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej (w zakresie kierowania projektami lub współwykonawstwa), w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i o charakterze międzynarodowym, 

6. udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego,  

7. znajomość problematyki modelowania danych w Semantic Web, języka programowania Phyton, opracowania tekstu w TEI-XML lub edycji prawnohistorycznych tekstów źródłowych. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 06.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Data wytworzenia: 22.11.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 22.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2023