Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie farmakologii doświadczalnej w ramach realizacji projektu Maestro 13 pt. „Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego („inflamm-ageing”)”

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, farmaceutycznych lub pokrewnych;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. predyspozycje do pracy badawczej;
 2. wiedza i doświadczenie w optymalizacji metod przygotowania próbek biologicznych do analizy LC/MS;
 3. doświadczenie w analizach metabolomicznych lub proteomicznych;
 4. znajomość metodologii LC/MS, LC/HRMS, doświadczenie w rozwijaniu problemów analitycznych;
 5. doświadczenie w:
 • prowadzeniu badań analitycznych,
 • bioinformatycznej analizie wyników,
 • prowadzeniu badań w modelach zwierzęcych chorób,
 • interdyscyplinarnych badaniach analitycznych patogenezy chorób (modele zwierzęce lub ludzkie),
 1. czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 2. dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
 3. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 4. doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

 

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 1. udział w realizacji projektu Maestro 13 „Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego („inflamm-ageing”) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki;
 2. głównym zadaniem będzie prowadzenie badań analitycznych i bioinformatyczna analiza wyników;
 3. przeprowadzenie wszechstronnej analizy bioinformatycznej danych analitycznych i niecelowanych analiz metabolomicznych przy użyciu różnych dostępnych programów i narzędzi bioinformatycznych;
 4. planowana jest również zaawansowana analiza danych z wykorzystaniem machine learning;
 5. projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów w ramach projektu;
 6. integracja danych, analiza statystyczna oraz analiza i opis wyników badań;
 7. przygotowywanie raportów okresowych, publikacji naukowych, prezentujących wyniki badań;
 8. aktywny udział w konferencjach międzynarodowych;
 9. aktywna współpraca z zespołem JCET;
 10. dbanie o powierzony sprzęt laboratoryjny.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Termin składania dokumentów: 31.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor JCET prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Data wytworzenia: 30.11.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 30.11.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2023