Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu „Czaso-tronika” w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  •  uzyskanie stopnia doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie

Posiadanie wiedzy w zakresie:

  1. doświadczenie w badaniu układów dynamicznych,
  2. znajomość metod opisu zachowania chaotycznego układów wielu ciał,
  3. doświadczenia w teoretycznym opisie ultra-zimnych gazów atomowych,
  4. doświadczenie w zaawansowanych symulacjach numerycznych.

 

Opis Programu /Projektu:

Elektronika, spintronika i atomtronika to dziedziny, w których badane są zjawiska materii skondensowanej w celu wytworzenia użytecznych urządzeń. Obecny stan wiedzy wskazuje, że już teraz możemy zacząć opracowywać urządzenia, w których kluczowym elementem będą czasowo-krystaliczne struktury. To utoruje drogę nowej dziedzinie czaso-troniki, którą można badać i rozwijać w wielu różnych osiągalnych eksperymentalnie układach. Naszym celem jest zaproponowanie urządzeń czaso-tronicznych i znalezienie optymalnych platform eksperymentalnych do ich realizacji oraz przekonanie eksperymentatorów, że czaso-tronika jest osiągalna we współczesnych laboratoriach.

 

Zakres obowiązków /Opis zadań:

Głównym zadaniem adiunkta będzie analiza zjawisk spontanicznego łamania symetrii w układach o napędzanych okresowo i ich zastosowania w czaso-tronice. Polegać będzie ono na obliczeniach analitycznych i symulacjach numerycznych. Adiunkt będzie przygotowywać i uruchamiać programy komputerowe oraz ściśle współpracować z doktorantami i magistrantami, współuczestniczyć w pisaniu publikacji naukowych oraz prezentować wyniki na konferencjach i warsztatach naukowych.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 16.04.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Data wytworzenia: 13.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 13.02.2023
Osoba publikująca: Witold Romański