Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Pracowni Historii Powszechnej Najnowszej, w Katedrze Historii Najnowszej, w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji programu ID.UJ  „New Blood”, w Pracowni Historii Powszechnej Najnowszej, w Katedrze Historii Najnowszej, w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym

 

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • specjalizują się w historii powszechnej XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii Turcji;
  • posiadają ukończone studia historyczne (jednolite magisterskie lub studia II stopnia);
  • posiadają znaczący dorobek naukowy, w tym publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych;
  • posiadają doświadczenie w samodzielnym kierowaniu grantem badawczym;
  • posiadają znajomość języka tureckiego.

 

Tytuł Programu /Projektu

„New Blood”

 

Opis Programu /Projektu

Działanie „New Blood” w ramach Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Jagielloński ma na celu zwiększenie potencjału badawczego na arenie międzynarodowej poprzez pozyskanie nowych badaczy, których zadaniem będzie wniesienie znacznego wkładu do prowadzonych badań w ramach działalności badawczej Wydziału Historycznego

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 03.04.2023
Wytworzył: Dziekan Wydziału Historycznego, Prof. dr hab. Stanisław Sroka
Data wytworzenia: 03.03.2023
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 03.03.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2023