Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w ramach projektu NAWA Chair: Promoting Order at the Edge of Turbulence (POET)

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

Dodatkowe kryteria wynikające z projektu:

 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy w obszarze nauk społecznych (w tym badań interdyscyplinarnych), przede wszystkim w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych i ekonomii, w szczególności w zakresie problematyki złożoności (complexity);
 • biorą czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
 • posiadają doświadczenie w zakresie metod ilościowych;
 • posiadają znajomość teorii i metod z zakresu stosunków międzynarodowych;
 • posiadają umiejętności prowadzenia badań terenowych;
 • posiadają umiejętność pisania publikacji;
 • posiadają doświadczenie w aplikowaniu o projekty naukowe
  i zarządzaniu nimi;
 • posiadają umiejętności z zakresu IT (dodatkowy atut);
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu stosunków międzynarodowych w Azji, mocarstw światowych, analizy polityki zagranicznej (dodatkowy atut);
 • spełniają warunki do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu nauk społecznych lub są uczestnikami studiów doktoranckich.
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku. 
Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 24.11.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Data wytworzenia: 26.10.2023
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 26.10.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka