Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie nauki o kulturze w zakresie studiów kurdyjskich stanowisko typu postdoc na okres 30 miesięcy w projekcie badawczym „Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze” finansowanego z Funduszy Norweskich, przez Naukowe Centrum Nauki w ramach programu Grieg

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie nauki o kulturze w zakresie studiów kurdyjskich

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1. posiadają co najmniej stopień doktora;  

2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3. biorą czynny udział w życiu naukowym; 

 

Wymagania szczegółowe: 

  1. posiadają co najmniej stopień doktora uzyskany nie wcześniej 7 lat przed terminem rozpoczęcia konkursu; 
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy, uwzględniający następujące obszary: gender, studia kurdyjskie, antropologia kulturowa i społeczna, socjologia;  
  3. przedstawią indywidualny projekt badawczy na 30 miesięcy trwania projektu, który będzie związany z WP2 (patrz opis z załącznika) pt.: Dyskretny aktywizm kurdyjskich kobiet: Obraz i emocje kształtujące alternatywne obywatelstwo oraz ogólnym programem badawczym. Projekt musi być napisany w języku angielskim. Osoba będzie odpowiedzialna za badania w obszarze WP2 (patrz opis z załącznika) ze specjalnym uwzględnieniem zakresu WP dotyczącego działalności ludności sorani-języcznej zarówno w Kurdystanie, jak i w Europie. Jednakże, zadaniem kandydującego na to stanowisko będzie przedstawienie swojego własnego projektu związanego bezpośrednio z WP2, który będzie mógł być opracowany w dużej mierze indywidualnie. Projekt zostanie rozwinięty i udoskonalony w pierwszych miesiącach jego trwania przy współpracy z osobą odpowiedzialną za WP2. Ponadto, podobnie jak inni członkowie projektu osoba zatrudniona będzie wspomagać realizację wywiadów w ramach innych zakresów tematycznych (WP). Będzie również zobowiązana do prezentacji wyników swoich badań w ramach seminariów projektowych i międzynarodowych konferencji oraz do udziału w tworzeniu przynajmniej dwóch artykułów i publikacji zbiorowej (na zakończenie projektu). Wszyscy członkowie projektu są również zobowiązani do publikowania w czasopismach Open Access i współpracy przy tworzeniu artykułów zespołowych;  
  4. posiadają udokumentowaną biegłą znajomość dialektu sorani języka kurdyjskiego, oraz biegłą znajomość języka angielskiego (publikacje w tych językach;  
  5. przedstawią przynajmniej jedną opinię dotyczącą dorobku naukowego kandydata;  
  6. wyrażą chęć czynnego udziału w pracach projektowego zespołu badawczego.

 

 

Opis projektu 

Aktywizm i jego moralne i kulturowe podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze (ALCITfem) to interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący studia literackie, antropologiczne, genderowe i społeczne. Z punktu widzenia metod i zaplecza teoretycznego łączy on humanistykę i badania społeczne poprzez współpracę następujących instytutów: Pracowni Studiów Kurdyjskich Instytutu Orientalistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (PSK IO UJ, Kraków), Centrum Studiów Genderowych Uniwersytetu Oslo (STK, Senter for Tverrfaglig Kjonnsforskning), Centrum Zaawansowanych Studiów Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK), Fafo, Instytutu Badań Pracy i Społecznych (Oslo) i Muzeum Azji i Pacyfiku (Warszawa). Celem projektu jest zbadanie, jak Kurdowie, będący narodem nie posiadającym własnych struktur i instytucji państwowych, działają poza takimi strukturami, samodzielnie budując społeczne i kulturalne instytucje w krajach, których są obywatelami.  Więcej informacji o projekcie pod linkiem: http://www.kurdishstudies.pl/?pl_alcitfem,300 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Instytut Orientalistyki na Wydziale Filologicznym
Termin składania dokumentów: 02.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego Dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 18.06.2021
Plik do pobrania
Download Files
Data publikacji: 2021-06-18 09:08:04
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 765