Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Informacja o konkursie na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii w zakresie badań nad antropocenem

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora,

2) posiadają dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach lub w materiałach renomowanych konferencji indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2021,

3) biorą czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach,

ponadto:

4) osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Geografii i Geologii
Termin składania dokumentów: 31.08.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Geografii i Geologii
Data wytworzenia: 15.07.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 2021-07-15 05:58:32
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 1236