Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w dyscyplinie / w zakresie nauk społecznych.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

 1. posiadają odpowiedni dorobek naukowy w obszarze nauk społecznych (w tym badań interdyscyplinarnych), przede wszystkim w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych i ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki złożoności (complexity), stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku i obszaru euroazjatyckiego;
 2. biorą czynny udział w życiu naukowym;
 3. posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
 4. posiadają doświadczenie w zakresie metod ilościowych oraz analizy big data;
 5. posiadają znajomość teorii i metod z zakresu stosunków międzynarodowych;
 6. posiadają umiejętności prowadzenia badań terenowych;
 7. posiadają umiejętność pisania publikacji;
 8. prowadzą badań w obszarze stosunków międzynarodowych w Azji, wielkich mocarstw, analizy polityki zagranicznej (dodatkowy atut).

 

Opis stanowiska pracy:

Centrum Studiów Miedzynarodowych i Rozwoju zatrudni na stanowisku adiunkta badacza zainteresowanego prowadzeniem badań w ramach projektu Promoting Order at the Edge of Turbulence (POET) odpowiedzialnego w szczególności za pakiet roboczy Engaging China’s Pandemic Diplomacy – dodatkowym atutem będzie koncentracja badań na stosunkach międzynarodowych w Azji, wielkich mocarstwach, analizie polityki zagranicznej.

 

Opis warunków zatrudnienia:

Umowa o pracę na pełen etat etatu na okres trwania projektu, tj. do 30.06.2025 r;

Perspektywa rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji;

Praca w środowisku międzynarodowym.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Centrum Studiów Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 25.04.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Data wytworzenia: 25.03.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu 1
Wynik konkursu 2
Download file
the result of the competition 1
the result of the competition 2
Data publikacji: 2022-03-25 11:30:08
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 928