Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w zakresie nauk biologicznych, w ramach realizacji projektu ERC pn.: What does your blood remember? The memory of hematopoietic stem cells.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 1. posiadają co najmniej stopień doktora; 
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym. 

Dodatkowe wymagania: 

 1. doświadczenie w pracy w projektach badawczych potwierdzone współautorstwem w czasopismach naukowych, w szczególności: 
  • doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy); doświadczenie w tworzeniu myszy transgenicznych będzie dodatkowym atutem; 
  • doświadczenie w wykonywaniu analiz transkryptomu na poziomie pojedynczej komórki z wykorzystywaniem sekwencjonowania RNA lub podobnych technikach;  
  • doświadczenie w cytometrii przepływowej i sortowaniu komórek; 
  • praktyczna umiejętność analizy danych oraz doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych; 
 1. biegła znajomość języka angielskiego; 
 2. umiejętność samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania eksperymentów; 
 3. doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i prezentacji wyników na międzynarodowych konferencjach
 4. umiejętność pracy w zespole i koordynowania, wspierania pracy doktorantów.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.06.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 17.05.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 2022-05-17 09:27:52
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 166