Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie fizyka w zakresie prac doświadczalnych bezpośrednio powiązanych z tematyką projektu „Understanding and controlling surface manipulation and wear processes on the nanoscale”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień magistra w dziedzinie fizyki, inżynierii materiałowej lub dziedziny pokrewnej;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na  międzynarodowych konferencjach i sympozjach;

Dodatkowo:

- osiągnięcia w pracy naukowej powinny być potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach;

Idealny Kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

- posiadać doświadczenie i znajomość techniki mikroskopii AFM/STM,

- potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,

- posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oczekiwania:

- zaangażowanie w prowadzone prace badawcze wynikające z realizacji projektu naukowego,

- publikowanie w renomowanych czasopismach,

- prezentowanie wyników badań na forum konferencji naukowych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 09.06.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Prof. dr hab. Ewa Gudowska – Nowak
Data wytworzenia: 25.05.2022
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 2022-05-25 09:08:15
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 547