Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.1

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie informatyka lub językoznawstwo lub literaturoznawstwo w zakresie humanistyki cyfrowej 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:            

1)       posiadają co najmniej stopień doktora, 

2)      posiadają odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji książkowych, artykułów w renomowanych czasopismach lub publikacji na renomowanych konferencjach z zakresu zaawansowanych metod obliczeniowych lub sztucznej inteligencji lub humanistyki cyfrowej lub przetwarzania języka naturalnego w latach 2014-2022, 

3)       biorą czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach, 

Dodatkowo: 

4)       osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu. 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria: 

 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej na pograniczu informatyki z przetwarzaniem języka naturalnego i/lub językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa, 
 • posiadać doświadczenie w zastosowaniach metod komputerowych i/lub statystycznych w językoznawstwie i/lub literaturoznawstwie i/lub kulturoznawstwie, 
 • posiadać dobrą znajomość R i/lub Python i/lub Java, 
 • brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach, 
 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
 • posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł, 
 • uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi, 
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł, 
 • posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi, 
 • potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej, 
 • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji, 
 • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 31.07.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 13.06.2022
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 2022-06-13 09:19:17
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 311