Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.2

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w dyscyplinie nauk biologicznych

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym i posiadają: 

Wymagania podstawowe: 

 1. Posiadają co najmniej stopień doktora w zakresie nauk przyrodniczych.  
 2. Posiadają odpowiedni dorobek naukowy. 
 3. Biorą czynny udział w życiu naukowym. 

Dodatkowe wymagania od kandydatów: 

 1. Doskonałe umiejętności w zakresie hodowli tkanek i zdolność do pracy w standardach BSL2 i BSL3.
 2. Doskonałe umiejętności pracy w zespole i umiejętności interpersonalne oraz zdolność dostrzegania wszystkich aspektów sytuacji. 
 3. Pozytywne nastawienie i znajdowanie rozwiązań dla pojawiających się problemów. 
 4. Doskonała znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie. 
 5. Doświadczenie w szkoleniu innych osób w zakresie eksperymentów i innych ogólnych umiejętności naukowych. 
 6. Wysoki poziom umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem.  

Dodatkowym atutem będzie: 

 1. Doświadczenie w zakresie wirusologii. 
 2. Doświadczenie w pracy na zwierzętach. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 03.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Data wytworzenia: 04.07.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 2022-07-04 09:17:12
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 173