Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej Wydziału Farmacji

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na 1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra - ukończony kierunek: kosmetologia
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej
 • dorobek naukowy, w szczególności publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, udokumentowane publikacjami doświadczenie w realizacji badań z zakresu m.in. hodowli komórkowych i tkankowych (Episkin), hodowli mikroorganizmów, oceny bezpieczeństwa in silico związków chemicznych,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w uczestnictwie w konferencjach i sympozjach,
 • doświadczenie w komercjalizacji wyników badań (zgłoszenia patentowe, patenty),
 • umiejętność pozyskiwania środków na badania naukowe i doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi,
 • udział w projektach badawczych,
 • doświadczenie w obsłudze specjalistycznej aparatury i oprogramowania (m.in. SPF Analyzer 290AS, Microtox, Spectrus, MesterNova),
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: asystenta
Jednostka: Zakład Biochemii Farmaceutycznej Wydział Farmacji
Termin składania dokumentów: 05.08.2022
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 06.07.2022
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 06.07.2022
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2022