Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biologii w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biologii w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki OPUS22, pt. „Porphyromonas gingivalis jako czynnik etiologiczny wywołujący zapalenie mózgu i neurodegenerację – badania na modelu danio pręgowanego”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopnia doktora nauk biologicznych lub pokrewnych;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania:

 1. posiadanie dorobku naukowego w dziedzinie immunobiologii, udokumentowanego publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 2. posiadanie uprawnień do wykonywania i planowania doświadczeń na zwierzętach oraz do uśmiercania zwierząt (zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.)
 3. posiadanie umiejętności praktycznych:
 • badania na modelu larw danio pręgowanego, w szczególności umiejętność mikroiniekcji oraz analiz mikroskopowych larw);
 • umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym (w tym przygotowanie i prowadzenie hodowli bakterii beztlenowych);
 • umiejętność oznaczania ekspresji genów metodą qRT-PCR (izolacja RNA, synteza cDNA);
 1. znajomość podstawowych technik analizy statystycznej i opracowywania wyników z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego (np. STATISTICA, GraphPad Prism);
 2. dobra znajomość języka angielskiego;
 3. doświadczenie w kierowaniu pracami studentów;
 4. chęć zdobywania nowych umiejętności i rozwoju naukowego;
 5. samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej.

Na dzień zatrudnienia w projekcie kandydat musi spełniać wszystkie wymogi określone dla stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez NCN, konkurs OPUS22.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 26.10.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii
Data wytworzenia: 26.09.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 2022-09-26 05:54:50
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 190