Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii, w dyscyplinie: nauki biologiczne

 

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

  • Studia magisterskie w dziedzinie biologii molekularnej lub podobnej (np. biochemia, biofizyka, biologia medyczna);
  • Doświadczenie w zakresie wirusologii oraz pracy z organoidami jelitowymi;
  • Doświadczenie w pracy z materiałem zakaźnym klasy BSL2;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim; 
  • Znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego;
  • Umiejętność współpracy i pracy w zespole. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 03.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Data wytworzenia: 03.11.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 2022-11-03 13:29:49
Osoba publikująca: Witold Romański
Ilość wyświetleń: 186