Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie fizyki, w dyscyplinie fizyki teoretycznej w ramach realizacji projektu pt. „Holograficzne powiązania między polami kwantowymi, informacja a grawitacja” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Posiadanie wiedzy w zakresie:

  1. Kwantowo-informacyjne aspekty holografii, takie jak entropia splątania i miary złożoności;
  2. Zastosowania AdS/CFT do teorii materii skondensowanej i kwantowej teorii pola;
  3. Fundamentalne aspekty zasady holograficznej;
  4. Techniki numeryczne stosowane w holografii (np. numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych).

 

Opis Programu /Projektu:

Celem projektu jest zbadanie korespondencji AdS/CFT i zasady holograficznej. Szczególny nacisk zostanie położony na kwantowo-informacyjne aspekty holografii, takie jak entropia splątania i miary złożoności, oraz zastosowania metod AdS/CFT do kwantowej teorii pola i fizyki materii skondensowanej.

 

Zakres obowiązków /Opis zadań:

Badania i obliczenia głównie dla zadań badawczych w AdS/CFT i holografii. Współpraca z doktorantami. Upowszechnianie wyników w międzynarodowych czasopismach recenzowanych oraz wystąpieniach konferencyjnych lub seminaryjnych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 18.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Data wytworzenia: 18.11.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 2022-11-18 12:35:07
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 153