Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Instytucie Obserwatorium  Astronomiczne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie astronomia

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym;
 4. posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej 

 

Dodatkowe wymogi stawiane kandydatowi:

 1. wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
 2. odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje, czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 3. pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego (np. kierownika zakładu lub opiekuna naukowego) o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
 4. umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

 

Od kandydata oczekujemy:

 • predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w Zakładzie Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej, w szczególności obserwacji i prac teoretyczno-modelowych dotyczących środowiska międzygwiazdowego i międzygalaktycznego galaktyk i radiogalaktyk,
 • aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania,
 • gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych, jeśli tematyka badań będzie to uzasadniała.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 10.06.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Prof. dr hab. Ewa Gudowska – Nowak
Data wytworzenia: 05.05.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Download File
the result of the competition
Data publikacji: 05.05.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2022