Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Biologii w Instytucie Nauk o Środowisku

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych w zakresie genetyki ilościowej i biostatystyki na Wydziale Biologii w Instytucie Nauk o Środowisku

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiadają stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych;
 • wykazują się biegłą znajomością języka polskiego i angielskiego;
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim w zakresie:

- genetyki ilościowej

- biostatystyki

- wykorzystania metod matematycznych w biologii.

 • wykazują się dobrą znajomością genetyki ilościowej, metod syntezy wyników badań, nowoczesnej biostatystyki;
 • posiadają udokumentowane publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym doświadczenie w genetyce ilościowej, ekologii ewolucyjnej, syntezie badań i meta-analizie oraz wykorzystaniu nowoczesnych metod biostatystycznych;
 • posiadają umiejętność programowania w:

- powłoce systemu Linux

- R.

 • wykazują się udokumentowaną umiejętnością uzyskiwania środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

Adiunkt będzie zaangażowany w prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, dla studentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów oraz w działalność naukową z zakresu genetyki ilościowej, biostatystyki, syntezy wyników badań oraz ekologii ewolucyjnej ptaków.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 16.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 16.11.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 16.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2023