Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Zakładzie Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej w Obserwatorium Astronomicznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomii w zakresie radioastronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Zakładzie Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej w Obserwatorium Astronomicznym UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej, jeśli Kandydat/Kandydatka posiada stopień doktora,
 • wskazane posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego, czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego (np. kierownika zakładu lub opiekuna naukowego) o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Od kandydata oczekujemy:

 • predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w Zakładzie Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej, w szczególności obserwacji i prac teoretyczno-modelowych dotyczących środowiska międzygwiazdowego i międzygalaktycznego galaktyk i radiogalaktyk,
 • aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania,
 • gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych, jeśli tematyka badań będzie to uzasadniała.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 10.01.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Data wytworzenia: 22.11.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 22.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka