Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ 

 

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Udokumentowany dorobek naukowy w co najmniej jednym z następujących obszarów:

  • fizyka matematyczna (metody topologii, geometrii i analizy funkcjonalnej stosowane do opisu fundamentalnych teorii fizycznych),
  • fizyka statystyczna (nierównowagowa fizyka statystyczna, procesy stochastyczne, modelowanie materii miękkiej).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 02.06.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Data wytworzenia: 24.04.2024
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 24.04.2024
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2024