Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Od kandydata oczekujemy:

  • predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w Instytucie Fizyki, ewentualnie także badań interdyscyplinarnych powiązanych ściśle z fizyką lub biofizyką,
  • gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych, jeśli tematyka badań będzie to uzasadniała.
  • aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania,
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w j. polskim i angielskim,
  • zaangażowania obejmującego stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć dydaktycznych i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań

Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do podpisania umowy o pracę do dnia 1 października 2024 i podjęcia pracy najpóźniej 1 lutego 2025 roku.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 31.05.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Data wytworzenia: 26.04.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 26.04.2024
Osoba publikująca: Witold Romański