Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Informacja o konkursie na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 

 1. posiadają co najmniej stopień doktora, 
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy, 
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym, 
 4. posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

   Przez odpowiedni dorobek naukowy rozumie się publikacje w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE, poświęconych transformacji cyfrowej, interfejsom człowiek-maszyna i mózg-komputer oraz interakcji człowiek-robot. 
  Przez czynny udział w życiu naukowym rozumie się w szczególności wystąpienia na międzynarodowych konferencjach i sympozjach. 
   
  Dodatkowo: 

   
 5. osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu. 

 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria: 

 

-       posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

 

 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności
  w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu
  i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł, 
 • posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi, 
 • potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej, 
 • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji, 
 • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
 • posiadać specjalistyczną wiedzę zakresu: sztucznej inteligencji, kognitywistyki, interakcji człowiek-maszyna  

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Zakład Kognitywistyki
Termin składania dokumentów: 01.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
Data wytworzenia: 20.04.2021
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 2021-04-20 06:00:16
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 1020