Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Informacja o konkursie na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w zakresie transformacji cyfrowej społeczeństwa, w szczególności interfejsów człowiek-maszyna i mózg-komputer oraz interakcji człowiek-robot 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora,

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

 

Znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej powinny mieć postać m.in.: publikacji

w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach, poświęconych transformacji cyfrowej, interfejsom człowiek-maszyna i mózg-komputer oraz interakcji człowiek-robot.

 

Dodatkowo:

5) osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

- brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach,

- posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

- posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

- uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

- posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

- posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- posiadać znajomość drugiego języka obcego innego niż język polski w mowie i piśmie.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Zakład Kognitywistyki
Termin składania dokumentów: 01.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
Data wytworzenia: 20.04.2021
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 2021-04-20 06:08:07
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 987