Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Informacja o konkursie na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale  Matematyki i Informatyki w dyscyplinie matematyka lub informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja w zakresie tematycznym zgodnym z domenami badawczymi POB Anthropocene: Earth System science (ESS) lub Adaptation, Sustainability, Advancement, Protection (ASAP) lub  Emerging Fields (EF) (dokładny opis domen badawczych można znaleźć na stronie https://anthropocene.id.uj.edu.pl/strategia).

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki.
Termin składania dokumentów: 07.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Data wytworzenia: 28.04.2021
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 2021-04-28 07:09:04
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 1018