Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Jagiellońskim Centrum Językowym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Jagiellońskim Centrum Językowym w zakresie nauczania języka hiszpańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)            posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny,

2)            wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie JCJ UJ, Kraków, ul. Ingardena 3, pok. 226, do godz.10.00 wymagane dokumenty.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Lektor
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Językowe
Termin składania dokumentów: 07.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego
Data wytworzenia: 07.06.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 07.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2021