Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie językoznawstwo

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)            posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej,

2)            wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): osoba zatrudniona będzie prowadzić zajęcia na filologii portugalskiej (ćwiczenia praktyczne z j. portugalskiego, zajęcia z gramatyki opisowej j. portugalskiego) oraz na innych filologiach w IFR (lektorat j. portugalskiego). Kandydat musi posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny) filologii portugalskiej. Mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka portugalskiego jako obcego na różnych stopniach zaawansowania. Dodatkowo, jeśli kandydat nie jest native speakerem języka portugalskiego, wymagana jest ocena bardzo dobra z ostatniego egzaminu z języka portugalskiego podczas studiów.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Lektor
Jednostka: Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa Instytut Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym
Termin składania dokumentów: 16.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego Dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 16.06.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 16.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2021