Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie literaturoznawstwo

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)            posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej;

2)            wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): ukończone studia magisterskie z filologii angielskiej. Rozpoczęta praca doktorska w zakresie literaturoznawstwa. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa (co najmniej 5 publikacji); preferowany zakres: literatura staroangielska. Czynny udział w konferencjach naukowych (co najmniej 10). Doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych. Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w prowadzeniu kursów PNJA, w szczególności fonetyki oraz kursów literatury angielskiej, w szczególności starszej. Wysokie oceny w ankietach studenckich oraz pozytywna ocena hospitacji zajęć.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym
Termin składania dokumentów: 16.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego Dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 16.06.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 16.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2021