Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych pełniącego funkcję dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych pełniącego funkcję dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ. 

 

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 171 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

2) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej siedmiu lat.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać dodatkowe kryteria kwalifikacyjne w związku z powierzeniem funkcji Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, tj. posiadanie:

1) doświadczenia min. siedmiu lat pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego lub nauczyciela akademickiego w tym udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych,

2) doświadczenia managerskiego w zarządzaniu, doświadczenia w pracy z zespołem, w tym kierowanie zespołem,

3) doświadczenia w działalności organizacyjnej, np.: zawodów sportowych, konferencji szkoleniowych, naukowych związanych ze sportem,

4) doświadczenia we współpracy z organizacjami sportowymi, stowarzyszeniami lub instytucjami publicznymi,

5) doświadczenia w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów związanych z dydaktyką i rozwojem Kultury Fizycznej,

6) dodatkowych kwalifikacji w zakresie sportu (instruktor lub trener w min. 1 dyscyplinie sportu).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: starszy wykładowca PO dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ
Termin składania dokumentów: 19.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data wytworzenia: 18.06.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Sprostowanie
Data publikacji: 18.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2021