Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Jagiellońskim Centrum Językowym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Jagiellońskim Centrum Językowym w zakresie nauczania języka rosyjskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 172 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie JCJ UJ, Kraków, ul. Ingardena 3, pok. 226, do dnia 24 lipca 2021 r. do godz.10.00 dokumenty.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Wykładowca
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Językowe
Termin składania dokumentów: 24.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego
Data wytworzenia: 24.06.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 24.06.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021