Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym w Katedrze Filologii Łacińskiej i Nowołacińskiej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym w Katedrze Filologii Łacińskiej i Nowołacińskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)            posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej;

2)            wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): ukończone studia magisterskie filologii klasycznej. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie literatury łacińskiej i kultury antycznej. Czynny udział w konferencjach naukowych. Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w prowadzeniu kursów języka łacińskiego. Wysokie oceny w ankietach studenckich.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym, Katedra Filologii Łacińskiej i Nowołacińskiej
Termin składania dokumentów: 09.08.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego Dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 08.07.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 08.07.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka