Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana

w dyscyplinie psychologia

 

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 170 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają stopnień doktora (psychologia, filozofia lub nauki pokrewne),
  2. posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat,

Dodatkowe wymagania:

1. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii rozwoju człowieka lub edukacji,

2. odpowiedni do zakresu konkursu dorobek naukowy (szczególnie mile widziane publikacje o zasięgu międzynarodowym dotyczące tematyki psychologii rozwoju człowieka lub edukacji),

3. doświadczenie praktyczne dotyczące aplikacji psychologii rozwojowej lub edukacji (mile widziana praktyka w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole w charakterze psychologa szkolnego lub podobne).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii
Termin składania dokumentów: 20.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 20.10.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 20.10.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka