Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dwa stanowiska lektora w zakresie języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych w Jagiellońskim Centrum Językowym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska lektora w zakresie języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych w Jagiellońskim Centrum Językowym 

 

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:  

  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie filologii angielskiej, 
  • wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Lektor
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Językowe
Termin składania dokumentów: 16.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego mgr Dominika Stopa
Data wytworzenia: 16.11.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 16.11.2022
Osoba publikująca: Witold Romański