Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Informacja o konkursie na stanowisko lektora w wymiarze pełnego etatu w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Językowym

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Centrum Językowym Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz w § 173 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym: 

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego; 
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego) dodatkowe kryteria podlegające ocenie: 
  • ukończone szkolenie z zakresu oceniania biegłości językowej zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), 
  • udokumentowany czynny udział w konferencjach i warsztatach, 
  • udokumentowane minimum roczne doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego w zakresie nauk medycznych.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: lektor
Jednostka: Centrum Językowe
Termin składania dokumentów: 15.10.2021
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 15.09.2021
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 2021-09-15 12:32:16
Osoba publikująca: Teresa Siejka
Ilość wyświetleń: 642