Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko specjalisty naukowo-technicznego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty naukowo-technicznego w w zakresie chemii analitycznej/chemii klinicznej/biochemii (nr oferty 2021-195)

 

Wymagania: 

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w zakresie nauk chemicznych, farmaceutycznych, biochemii, biotechnologii lub pokrewnych, 
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie (w tym co najmniej 3-letni staż udokumentowany świadectwami pracy) w pracy z wysokosprawną chromatografią cieczową w połączeniu ze spektrometrią mas (UHPLC-MS) oraz wysokorozdzielczą spektrometrią mas (UHPLC-HRMS),  
 • doświadczenie w pracy z systemami MS Thermo Scientific będzie dodatkowym atutem, 
 • wiedza i doświadczenie w zakresie opracowywania i walidacji metod bioanalitycznych z zastosowaniem techniki UHPLC-MS, 
 • wiedza i umiejętność opracowywania efektywnych procedur oczyszczania próbek biologicznych przeznaczonych do analiz UHPLC-MS, 
 •  wiedza i doświadczenie w zakresie celowanych analiz metabolomicznych, dużym atutem będzie doświadczenie w zakresie niecelowanych analiz metabolomicznych bądź lipidomicznych, 
 • wiedza w zakresie analizy danych metodami chemometrycznymi, 
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostkach zagranicznych będzie zaletą. 

   Zakres obowiązków: 
 • opracowywanie nowych metod bioanalitycznych do niecelowanych oraz celowanych analiz metabolomicznych oraz lipidomicznych, 
 • przeprowadzanie analiz metabolomicznych oraz lipidomicznych próbek biologicznych w oparciu
  o opracowane protokoły analiz, 
 • monitorowanie poprawności działania urządzeń analitycznych podczas prowadzonych analiz oraz sprawne rozwiazywanie problemów analitycznych, 
 • aktywna współpraca z jednostkami POB-BIOS realizującymi projekty badawcze, 
 • pomoc przy opracowywaniu wyników badań, 
 • przygotowywanie cyklicznych raportów z przebiegu prowadzonych analiz, 
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonych, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, 
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,  
 • przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej, 
 • przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 
 •  przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i p. poż, 
 •  należyta dbałość o powierzone mienie.  

   

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: specjalista naukowo-techniczny
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Termin składania dokumentów: 25.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Stefan Chłopicki Dyrektor JCET
Data wytworzenia: 25.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 25.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2021