Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w zakresie zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w zakresie zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Wymagane kwalifikacje: 

 • wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze; 
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – min. 3 lata – wiedza teoretyczna i praktyczna; 
 • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych, jej aktów wykonawczych oraz ustaw pokrewnych, w tym ustawy o finansach publicznych i ustawy – Kodeks cywilny; 
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietów programu Office; 

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w obsłudze formalno-prawnej projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, znajomość dyrektyw unijnych regulujących dziedzinę zamówień publicznych oraz wytycznych Programów Operacyjnych;
 • znajomość prawa budowlanego; 
 • znajomość zasad funkcjonowania Uczelni publicznej;
 • znajomość systemów informatycznych związanych z obsługą procedur udzielania zamówień publicznych (platformy elektroniczne o charakterze publicznym bądź komercyjnym) oraz znajomość SAP;
 • znajomość obsługi platformy zakupowej Open Nexus; 

Wymagane cechy: 

 • umiejętność logicznego myślenia, samodzielnego interpretowania obowiązującego w zakresie zamówień publicznych ustawodawstwa krajowego i europejskiego oraz rozwiązywania jawiących się w toku procedury przetargowej problemów nieobjętych regulacjami prawnymi; 
 • umiejętność samodzielnego realizowania powierzanych zadań, w tym przygotowywania wszelkiej dokumentacji przetargowej, tj. m.in. specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń o zamówieniu, zmianie i wyniku postępowania, publikowanych w oficjalnych publikatorach (BZP i DU UE), protokołów z przeprowadzonej procedury przetargowej, jak również wzorów umów na dostawy, usługi i roboty budowlane; 
 • umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań związanej z obowiązującymi na gruncie prawa zamówień publicznych terminami ustawowymi, a w konsekwencji umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem; 
 • umiejętność sporządzania opinii prawnych, przekazywania posiadanej wiedzy oraz przygotowywania prezentacji szkoleniowych w zakresie zamówień publicznych; 
 • wysoka kultura osobista;  
 • łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych; 
 • odpowiedzialność.  

Zainteresowani proszeni są o składanie CV (z podaniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. wymagań w terminie do dnia 07.10.2022 r., adres: Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/4, 31-113 Kraków, w godzinach od 800 do 1530, od poniedziałku do piątku lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.poniewierska@uj.edu.pl(z kopią na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: pracownik administracyjny
Jednostka: Dział Zamówień Publicznych
Termin składania dokumentów: 07.10.2022
Wytworzył: Monika Poniewierska
Data wytworzenia: 08.09.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 08.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2022