Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w zakresie humanistyki cyfrowej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

                                                 

 1. posiadają co najmniej stopień doktora,
 2. posiadają dorobek naukowy w postaci publikacji książkowych, artykułów w renomowanych czasopismach i pracach zbiorowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach w zakresie humanistyki cyfrowej,
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym,
 4. posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

 

Dodatkowo:

 • osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej na pograniczu informatyki, zarządzania informacją, biblioznawstwa i bibliometryki, edytorstwa, badań archiwalnych i/lub medioznawstwa, posiadać wstępne doświadczenia w zakresie technologii cyfrowych (XML, XQuery, XSLT),
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
 • posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 • potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,
 • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki i/lub innowacyjnej edukacji,
 • posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 15.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego Dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 16.08.2021
Plik do pobrania
Download file
Rectification
Wynik konkursu
Data publikacji: 16.08.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2022