Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta na ½ etatu w grupie pracowników badawczych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na ½ etatu w grupie pracowników badawczych, w ramach realizacji projektu POLONEZ-BIS 2: „Narrating the ‘new silk road’: Chinese ‘huayuquan’ (discourse power) in OBOR/BRI externally-directed propaganda” na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 1. Posiadają odpowiedni dorobek naukowy uzyskany w obszarze nauk społecznych (w tym badań interdyscyplinarnych), przede wszystkim w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii, zwłaszcza w obszarze badań nad Chinami;
 2. biorą czynny udział w życiu naukowym;
 3. posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
 4. znajomość języka chińskiego i/lub doświadczenie w bieżących badaniach nad Chinami;
 5. posiadają doświadczenie w zakresie metod mieszanych, jak też ekstrakcji danych z witryn internetowych (data scrapping);
 6. posiadają znajomość teorii i metod z zakresu stosunków międzynarodowych;
 7. posiadają umiejętności prowadzenia badań terenowych;
 8. posiadają umiejętność pisania publikacji;
 9. posiadają doświadczenie w aplikowaniu o projekty naukowe i zarządzaniu nimi;
 10. posiadają umiejętności z zakresu IT (dodatkowy atut);
 11. posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu stosunków międzynarodowych w Azji, mocarstw światowych, analizy polityki zagranicznej (dodatkowy atut);
 12. spełniają warunki do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu nauk społecznych lub są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Opis Programu /Projektu:

Projekt ma na celu zmapowanie sposobów, w jakie Chiny, KPCh (Komunistyczna Partia Chin) i jej międzynarodowa agenda są reprezentowane w chińskiej propagandzie zewnętrznej ("exoprop") dotyczącej Inicjatywy Pasa i Szlaku (OBOR / BRI) oraz zbadanie jej skuteczności: jak jest ona postrzegana i interpretowana przez odbiorców poza granicami Chin.

 

Zakres obowiązków /Opis zadań:

Pracownik będzie odpowiedzialny za gromadzenie i analizę danych, organizację badań, współpracę międzynarodową w ramach projektu, a także wspieranie kierownika projektu w planowaniu i koordynowaniu działań we współpracy z innymi członkami zespołu i Centrum. Ponadto pracownik będzie pomagał w przygotowaniu, realizacji i zatwierdzaniu projektów naukowych i edukacyjnych prowadzonych w ramach CSMR, w kraju i za granicą, wspierał działania redakcyjne i wydawnicze w ramach projektu i CISAD oraz pomagał w organizacji wydarzeń naukowych i popularnonaukowych, spotkań grupowych itp.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 22.02.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych prof. dr hab. Paweł Laidler
Data wytworzenia: 08.02.2024
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 08.02.2024
Osoba publikująca: Witold Romański