Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie nauk o kulturze i religii, w zakresie Studiów Południowo-Azjatyckich 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ oraz regulaminem Narodowego Centrum nauki odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora,  

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy, 

3) biorą czynny udział w życiu naukowym, 

 

Wymagania uzupełniające: 

4) stopień doktora (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia konkursu, tj. 15 marca 2021, lub będą taki posiadać na dzień 01.09.2021) z zakresu studiów południowo-azjatyckich/indologii lub innej dyscypliny humanistyki lub nauk społecznych z wyraźnym ukierunkowaniem na obszar Azji Południowej, zwłaszcza kulturową i ekonomiczną historię Azji Południowej, 

5)posiadają niezbędną dla skutecznego prowadzenia badań objętych projektem znajomość języków południowo-azjatyckich, najlepiej j. malajalam/tamilskiego albo j. braj, hindi lub marathi oraz co najmniej podstaw Sanskrytu, 

6) posiadają efektywną sprawność i doświadczenie w pracy z tekstami źródłowymi w językach płd-azjatyckich
z okresu objętego projektem, zwłaszcza w ich historyczno-kulturowej analizie, 

7) posiadają doświadczenie w pracy badawczej z obszaru i tematyki pokrewnej tematowi projektu, 

8) posiadają biegłość w j. angielskim pozwalającą na efektywne prowadzenie badań, prezentację ich wyników
i przygotowywanie publikacji przedstawiających wyniki badań objętych projektem, 

9) posiadają efektywne zdolności do prowadzenia badań objętych tematyką projektu oraz komunikowania ich rezultatów w j. angielskim, 

10) posiadają predyspozycje do pracy w zespole badawczym, zwłaszcza gotowość współdzielenia wyników badań 

z uczestnikami projektu. Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji na Wydziale Filozoficznym
Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego
Data wytworzenia: 25.05.2021
Plik dopobrania
Download file
Data publikacji: 25.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2021