Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych (biologia strukturalna, biologia molekularna, bionanonauka (origami DNA, nanomaszyny)) w laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii (w ramach projektu FNP TEAM).

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii poszukuje obecnie kandydata na pełnopłatne stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych na okres do 24 m-cy. Wybrany kandydat dołączy do projektu, którego celem jest wykorzystanie wiedzy na temat projektowania i budowania nowych nanomaszyn DNA do zaprojektowania produkcji i testowania nowej platformy dla szczepionek skutecznych przeciwko SARS-CoV-2.

Idealny kandydat powinien:

1. posiadać tytuł licencjata z jednej z następujących nauk: biochemia, chemia biologiczna, biologia molekularna, biologia strukturalna lub dziedzin pokrewnych;

2. posiadać doświadczenie w przynajmniej jednym z: biochemii białek, chemii lipidów, nanotechnologii DNA;

3. doświadczenie w technikach biologii strukturalnej oraz TEM i/lub mikroskopii sił atomowych biologicznych makromolekuł (w tym origami DNA) będzie mile widziane;

4. posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

5. posiadać zdolność dobrej organizacji pracy oraz dokumentacji pracy eksperymentalnej;

6. posiadać zdolność pracy w różnych dziedzinach i jest chętny do zdobywania wiedzy z nowych dziedzin;

7. potrafić współpracować.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: pracownik naukowo-techniczny
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 18.09.2020
Data wytworzenia: 03.09.2020
Data publikacji: 04.09.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka