Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie doradztwa edukacyjnego

Wymagane kwalifikacje 

 • wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki studiów z zakresu nauk społecznych: pedagogika, psychologia lub pokrewne, 
 • zainteresowanie tematyką edukacji włączającej, w tym znajomość problematyki osób niepełnosprawnych i orientacja w specyfice potrzeb osób studiujących oraz gotowość do uczenia się i poszerzania wiedzy w tym zakresie,  
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2,  
 • umiejętność pracy z komputerem, w tym znajomość pakietu Microsoft Office na co najmniej średniozaawansowanym poziomie,  
 • otwartość na zdobywanie nowych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w codziennej pracy (np. Office 365, w szczególności SharePoint, OneDrive, Planner, Teams),  
 • zdolność do pracy zespołowej, jak i umiejętność pracy indywidualnej, w tym właściwa jej organizacja oraz samodzielność, sumienność i odpowiedzialność za efekt działania,  
 • komunikatywność oraz postawa otwartości i życzliwości wobec ludzi, 
 • otwartość na pojawiąjące się wyzwania, nowe zadania i zdobywanie doświadczeń. 

 Dodatkowe wymagania i oczekiwania

 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń bądź warsztatów.

Zakres obowiązków /Opis zadań

 • konsultacje z osobami z niepełnosprawnościami studiującymi bądź biorącymi udział w procesie rekrutacji na studia, weryfikacja ich szczególnych potrzeb w kontekście dostępu do edukacji i w zgodzie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi UJ,  
 • opiniowanie wniosków studenckich dotyczących wsparcia edukacyjnego i współpraca z władzami wydziałów w tym zakresie, 
 • współpraca z kadrą akademicką w procesie wypracowywania efektywnego wsparcia edukacyjnego dla studiujących osób z niepełnosprawnością,  
 • opracowywanie racjonalnych adaptacji zajęć i egzaminów we współpracy ze studiującymi osobami z niepełnosprawnością oraz kadrą akademicką,  
 • monitorowanie przebiegu studiów osób z niepełnosprawnościami oraz gromadzenie odpowiednich danych na ten temat, 
 • prace administracyjne wynikające z bieżącej obsługi osób studiujących, w tym wykorzystanie i obsługa aplikacji bazodanowych i innych narzędzi informatycznych w codziennej pracy.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: pracownik administracyjny
Jednostka: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
Termin składania dokumentów: 08.11.2022
Wytworzył: Ewelina Marć
Data wytworzenia: 03.11.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 03.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka