Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w grupie badawczej Biologii Molekularnej Roślin w zakresie biologii molekularnej w ramach realizacji projektu OPUS 19, Narodowego Centrum Nauki pt. Mechanizm regulujący ekspresję genów związanych z systemem obronnym opartym o ciałka retikularne w mechanizmie bomby gorczycowej występującym w roślinach z rodziny Kapustowatych (stanowisko typu „post-doc”).

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

 

Grupa Biologii Molekularnej Roślin (pod kierownictwem Kenji Yamada) prowadzi badania naukowe związane z analizą roślinnych systemów oraz struktur wewnątrzkomórkowych, takich jak retikulum endoplazmatyczne, wakuole oraz peroksysomy. Poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko asystenta badawczego (post-doc w ramach stażu podoktorskiego). Wybrani kandydaci dołączą do projektu Opus 19. Celem projektu jest szczegółowe zrozumienie molekularnych mechanizmów obronnych występujących u roślin, które oparte są na systemie glukozynolanowo-mirozynazowym”.

Zatrudnienie przewidziane jest na okres sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia w zależności od oceny pracownika.

 

Główne zadania przewidziane w ramach stanowiska to:

1. analiza transkrypcyjnej regulacji wytwarzania ciałek ER, w ramach systemu obronnego opartego na systemie glukozynolanowo-mirozynazowym,

2 .analiza systemu obrony roślin z opracowaniem mechanizmu występującego w interakcji owada-roślina, grzyb-roślina,

3. identyfikacja nowych genów regulujących system obronny glukozynolanowo-mirozynazowym

4. analiza biologicznych oraz fizjologicznych cech komórek, nowo zbadanych czynników regulujących system obronny oparty na mechanizmie glukozynolanowo-mirozynazowym,

5. współpraca z innymi członkami zespołu.

 

Więcej informacji na temat Grupy Biologii Molekularnej Roślin można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mcb.uj.edu.pl/laboratorium-biologii-molekularnej-roslin, w razie pytań prosimy o kontakt z dr Kenji Yamada (kenji.yamada@uj.edu.pl).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent (2 stanowiska)
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 14.05.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii Dr Danuta Earnshaw Mossakowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 14.04.2021
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Data publikacji: 14.04.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2021