Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych pełniącego funkcję Dyrektora w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych pełniącego funkcję Dyrektora w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków nr oferty 2022-223

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 162 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają tytuł naukowy;               
 2. posiadają wybitną pozycję w dziedzinie nauki i aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku naukowego;
 3. posiadają znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego:
 4. posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
 5. posiadają kompetencje w zakresie:

- farmakologii, patofizjologii i biochemii śródbłonka,

- doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie farmakologii śródbłonka, ściany naczyń krwionośnych i układ krążenia,

Dodatkowe wymagania:

 1. wysoka aktywność naukowa udokumentowana publikacjami, udziałem w konferencjach naukowych, międzynarodową współpracą naukową;
 2. organizacja konferencji naukowych (w tym międzynarodowych);
 3. udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu  i prowadzeniu projektów badawczych, w  tym prowadzonych w konsorcjach  naukowych (dodatkowym  atutem  będzie  doświadczenie w kierowaniu projektami z budżetem powyżej 10-20 mln zł);
 4. doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych;
 5. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie merytoryczne i administracyjne interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą JCET;
 • rozwój działalności badawczej JCET;
 • rozwijanie  oryginalnych  interdyscyplinarnych badań poznawczych dotyczących roli śródbłonka naczyniowego w rozwoju chorób zgodnie z założoną misją JCET;
 • rozwijanie unikatowej interdyscyplinarnej metodyki całościowej oceny dysfunkcji śródbłonka i działania związków chemicznych na śródbłonek i ścianę naczynia;
 • rozwijanie oryginalnych badań w zakresie mechanizmów farmakoterapeutycznych śródbłonka
  i farmakologii śródbłonka we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;
 • poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności jednostki, w tym pozyskiwanie strategicznych projektów badawczych;
 • wspólnie z kierownikami grup badawczych - planowanie  i  nadzorowanie interdyscyplinarnych badań naukowych i prac;
 • opracowywanie planów rozwoju JCET oraz sprawozdania z ich wykonania;
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych JCET oraz roczne sprawozdania z ich wykonania;
 • dokonywanie okresowej oceny działalności pracowników;
 • sprawowanie zarządu majątkiem JCET;
 • reprezentacja JCET w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ;
 • inne, zgodnie z regulaminem JCET.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Stanowisko: Profesor
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Termin składania dokumentów: 21.07.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski Prorektor UJ ds. badań naukowych
Data wytworzenia: 21.06.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 21.06.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2022