Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Organicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej w ramach projektu Polskie Powroty 2021 NAWA pt. „Nowa strategia dla enantioselektywnych reakcji fluorowania”

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora;
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe kryteria:

  1. posiadają doświadczenie w syntezie organicznej;
  2. mają dobrą znajomość języka angielskiego;
  3. posiadają doświadczenie katalizie asymetrycznej lub fotochemii.

Dodatkowe informacje: https://www.sosg-ju.com/


Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 16.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii
Data wytworzenia: 23.08.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 23.08.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2022