Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Informatyki Analitycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Informatyki Analitycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki w ramach realizacji projektu NCN SONATA BIS 9 pt. "Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów", nr PSP: K/PBD/000338, w dyscyplinie matematyka lub informatyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora;  

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym. 

Dodatkowo: 

4) stopień doktora zdobyły najwcześniej w 2015 r.;

5) osoba przystępująca do konkursu musi spełniać warunek określony w załączniku do uchwały Rady NCN nr 60/2019, tj. w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 15.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
Data wytworzenia: 01.09.2022
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 01.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka