Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w dyscyplinie/ w zakresie nauk społecznych/nauki o polityce i administracji do realizacji projektu „Promoting Order at the Edge of Turbulence” w  ramach programu Profesura Gościnna NAWA.

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe wymagania wynikające z zatrudnienia w projekcie:

 1. posiadają odpowiedni dorobek naukowy w obszarze nauk społecznych (w tym badań interdyscyplinarnych), w tym znajomość obszaru złożoności (complexity) i systemów złożonych (complex systems), stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku, Euro-Azji, instytucji międzynarodowych, międzynarodowych stosunków gospodarczych;
 2. posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
 3. posiadają znajomość projektu POET;
 4. posiadają znajomość teorii i metod z zakresu stosunków międzynarodowych;
 5. posiadają umiejętności prowadzenia badań terenowych;
 6. posiadają umiejętność pisania publikacji;
 7. posiadają umiejętności z zakresu IT (dodatkowy atut);
 8. posiadają doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów krajowych i międzynarodowych.

 

Opis stanowiska pracy:

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju zatrudni pracownika badawczego, członka grupy projektowej w charakterze mentora projektu wspierającego z ramienia CSMR wdrażanie projektu POET. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację wspólnych projektów, współpracę i wsparcie w realizacji projektu POET, reprezentację Centrum w projekcie oraz we współpracy z administracją centralną UJ.

 

Opis warunków zatrudnienia:

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu;

Perspektywa rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji;

Praca w środowisku międzynarodowym.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Centrum Studiów Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 15.04.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Data wytworzenia: 25.03.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Download file
the result of the competition
Data publikacji: 2022-03-25 12:26:44
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 726