Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w dyscyplinie nauki biologiczne.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w dyscyplinie nauki biologiczne.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym i posiadają:

 

Wymagania podstawowe:

1) Posiadają co najmniej stopień doktora w zakresie nauk przyrodniczych.

2) Posiadają odpowiedni dorobek naukowy.

3) Biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

4) Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu badaniami z wykorzystaniem zwierząt i nadzorowaniu obiektów, w których prowadzone są badania na zwierzętach.

5) Udokumentowane doświadczenie w pracy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zapewnieniu zgodności z tymi standardami.

6) Udokumentowane doświadczenie w stosowaniu zasady 3R.

7) Udokumentowane doświadczenie w stosowaniu modeli infekcji in vivo (co najmniej zgodnie z normami BSL2), w szczególności modeli mysich.

8) Silne umiejętności interpersonalne i pracy w zespole.

9) Pozytywne nastawienie i znajdowanie rozwiązań dla pojawiających się problemów.

10) Proaktywne myślenie w celu planowania z wyprzedzeniem, aby zapobiec opóźnieniom w realizacji projektów spowodowanym brakiem terminowego składania dokumentów.

11) Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i zdobywania nowych umiejętności.

12) Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

13) Uprawnienia do pracy ze zwierzętami w Polsce (wszystkie certyfikaty i ekspertyzy).

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

  1. Doświadczenie w chirurgii zwierząt.
  2. Doświadczenie w projektowaniu i/lub wykonywaniu badań na zwierzętach (fizjologia i zachowanie).
  3. Doświadczenie w pobieraniu narządów.
  4. Doświadczenie w pracy w środowisku BSL3.
  5. Międzynarodowe doświadczenie w pracy na zwierzętach.
  6. Gotowość ciągłego podnoszenia kwalifikacji, w tym udział w szkoleniach w zakresie obowiązujących
    i zmieniających się procedur.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii Dr Danuta Earnshaw Mossakowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 19.05.2021
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 19.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka